Rok: 2023

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023

Tarnobrzeski Bank Żywności  informuję, że w dniu 15 maja 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziło zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus  w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z 220% do […]

Projekt „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje o projekcie „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”. W ramach projektu wsparcie jest kierowane do osób uciekających z Ukrainy, które znalazły się w Polsce w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz legalnie przebywają na terenie województwa podkarpackiego. Projekt realizowany będzie do grudnia 2023 roku. Szczegółowe informacje oraz […]

Działania informacyjne dotyczące dotacji ze środków budżetu Państwa

Dofinansowanie dotyczy realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023, w ramach którego realizowane jest wsparcie z pomocy społecznej w postaci dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych, dożywanie dorosłych w restauracji, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz wsparcia materialnego w postaci bonów towarowych realizowanych z sklepach.

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 przygotowała kampanię społeczną pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Państwowej Komisji zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę […]

Przewiń do góry
Skip to content