Zostań Rodziną Wspierającą

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji

RODZINY WSPIERAJACEJ

Jedną z form pomocy rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo – wychowawcze
są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają rodzinie przezwyciężyć problemy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.

Z rodziną wspierającą, która spełni wymogi formalne i uzyska możliwość pełnienia tej funkcji, zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, oraz zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zadaniem rodzin wspierających, nie  jest wyręczanie, lecz pomoc rodzinie w przezwyciężaniu trudności
w rodzinie wspieranej. Dzięki rodzinie wspierającej, przy współpracy asystenta rodziny rodzina wspierana ma możliwość poznania pozytywnego funkcjonowania w środowisku, radzenia sobie z problemami dnia codziennego tj. z problemami opiekuńczo wychowawczymi, prowadzenia gospodarstwa domowego, prawidłowych relacji wewnątrzrodzinnych. Rodzina wspierająca nie realizuje swoich zadań zawodowo.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być źródłem satysfakcji dla tych osób, które chcą  bezinteresownie swój czas poświęcić  rodzinom, które tego potrzebują.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

● Istnieje problem uzależnienia.

● Nie ma stałego źródła utrzymania.

● Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi.

● Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską.

● Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji.

● Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

● Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

OSOBY CHĘTNE DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY WSPIERAJACEJ ZAPRASZAMY
DO ZGŁASZANIA SWOJEJ KANDYDATURY DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RUDNIKU NAD SANEM

Przewiń do góry
Skip to content