Informacje ogólne

LOGO_KDR(1)

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, z którego mogą skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, a prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej. Dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności – Karta wydawana jest na czas ważności orzeczenia. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Biurze Świadczeń Rodzinnych. Jednocześnie informujemy, iż Karta wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest pod adresem: rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać z oferowanej zniżki należy w takim miejscu okazać Kartę.

Przewiń do góry
Skip to content