Bez kategorii

DODATEK OSŁONOWY 2024

Dodatek osłonowy wypłacony zostanie jednorazowo najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku. Zgodnie z przepisami mogą z niego skorzystać gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód osiągnięty w 2022 roku, nie przekracza: – 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, – 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. […]

Zmiana terminu wypłat świadczeń!

Informujemy, że od miesiąca stycznia 2024 r. ulega zmianie termin wypłaty: świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia te będą wypłacane 25-go dnia każdego miesiąca.

Punkt Doradztwa dla Młodzieży, który został utworzony w ramach Programu pilotażowego „Czas na Młodych w powiecie niżańskim – punkt doradztwa dla młodzieży”

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku od dnia 01.12.2023 r. działa Punkt Doradztwa dla Młodzieży, który został utworzony w ramach Programu pilotażowego „Czas na Młodych w powiecie niżańskim – punkt doradztwa dla młodzieży”, realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt jest skierowany do osób do 30 roku […]

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Rudniku nad Sanem informuje, że dnia 8 stycznia 2024 roku o godzinie 13:00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2024 Roku Przewodnicząca Zespołu życzy wszystkim członkom wielu szczęśliwych chwil, sukcesów i […]

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym […]

16.10 Światowy Dzień Żywności. Jak zwalczyć problem głodu na świecie?

Już 16 października będziemy obchodzić Światowy Dzień Żywności. To świetna okazja, aby przyjrzeć się zjawisku marnowania jedzenia i zwiększyć świadomość na temat tego globalnego problemu. Według Banków żywności, w samej Polsce, co roku marnuje się aż 4,8 milionów TON rocznie, a gdyby spojrzeć na cały świat, do kosza trafia 1,3 miliarda ton żywności, czyli 3,5 […]

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r. FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się […]

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Do 15 września 2023 roku gminy i powiaty mogą składać wnioski w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024. Głównym celem Programu  jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie […]

Przewiń do góry
Skip to content