Zarządzenie Nr OrA.0050.128.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr OrA.0050.128.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudniku nad Sanem na wniosek pracodawcy oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudniku nad Sanem odwołany z pełnienia funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego został Pan Maciej Długosiewicz, natomiast powołany do składu zespołu został Pan Wiesław Nicałek p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem.

Zarządzenie

Przewiń do góry
Skip to content