Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Rudniku nad Sanem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że Zarządzeniem nr OrA-0050.75.23 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 23 sierpnia 2023 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Rudniku nad Sanem. W skład zespołu wchodzą:

 • Maria Lachowicz – członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem,
 • Agata Podolska–Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • Halina Zięba – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopkach,
 • Marta Kania – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu,
 • Lucyna Pizun – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rudniku nad Sanem,
 • Beata Karaś–Jaszczur – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rudniku nad Sanem,
 • Radosław Młynarski – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rudniku nad Sanem,
 • Marta Łukowska – Lekarz medycyny rodzinnej zatrudniony w „Panorama” Sp. z o.o. w Leżajsku,
 • Ewa Maziarz – Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem,
 • Jolanta Gołąbek – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku nad Sanem,
 • Beata Pucko – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej       w Rudniku nad Sanem,
 • Katarzyna Szpytma – Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • Bożena Jarosz – Komendant Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem,
 • Marek Kułacz – Kurator Rodzinny w Sądzie Rejonowym w Nisku,
 • Przemysław Rząsa – Kurator dla Dorosłych w Sądzie Rejonowym w Nisku.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące stosowania przemocy w środowisku domowym można zgłaszać telefonicznie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem – tel. 15 8762 795,
Posterunek Policji Rudniku nad Sanem – tel. 15 8775 375,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem – tel. 15 6492 186.

Uchwała nr XLIV/318/2023 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Zarządzenie nr OrA-0050.75.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Rudniku nad Sanem

 

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Rudniku nad Sanem
Przewiń do góry
Skip to content