Druki, podania, wnioski

Druki na okres zasiłkowy 2018/19

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA-1Z)
3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.) (ZFA-03)
4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS (ZFA-04)
5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (ZFA-05)
6. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów
7. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscy zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych wobec osoby uprawnionej do alimentów, innych niż dłużnik alimentacyjny
8. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

Wszystkie wnioski do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przewiń do góry
Skip to content