Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu złożenia przez Państwa wniosku w formie elektronicznej należy wykonać następujące czynności :
1. Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.
2. Zalogować się korzystając z uprzednio założonego konta.
3. Odnaleźć na liście instytucji Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.
W tym celu najlepiej :
– wybrać link „Alfabetyczna lista spraw”,
– następnie zakładkę „Inne klasyfikacje”,
– odnaleźć i wybrać w kolumnie „Klasyfikacja terytorialna” :-„Podkarpackie”, „niżański” a następnie „Rudnik nad Sanem (gmina miejska – wiejska)”,
– uruchomić link „Pismo ogólne do urzędu” a następnie wybrać „Ośrodek Pomocy Społecznej”,
– wybrać przycisk „Przejdź do formularza”.

Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Aby przejść na stronę serwisu ePUAP proszę kliknąć poniższą ikonkę :

ePuap

Jednocześnie przypominamy, że niektóre rodzaje świadczeń (np. dotyczące pomocy społecznej) mogą zostać zrealizowane jedynie po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz.U. z 2016 r. poz. 930).

Przewiń do góry
Skip to content