Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że na terenie naszej gminy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem działania Zespołu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci oraz poprawa skuteczności działań osób uprawnionych do przeciwdziałania przemocy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 • Maria Lachowicz – członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem,
 • Agata Podolska–Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • Halina Zięba – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopkach,
 • Marta Kania – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu,
 • Lucyna Pizun – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rudniku nad Sanem,
 • Beata Karaś–Jaszczur – p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rudniku nad Sanem,
 • Radosław Młynarski – p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rudniku nad Sanem,
 • Marta Łukowska – lekarz zatrudniony w przychodni „Panorama” Sp. z o.o. w Leżajsku,
 • Ewa Maziarz – Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem,
 • Jolanta Gołąbek – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku nad Sanem,
 • Beata Pucko – starszy specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej       w Rudniku nad Sanem,
 • Katarzyna Szpytma – pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • Wiesław Nicałek – p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem,
 • Piotr Kułacz – Kurator Rodzinny w Sądzie Rejonowym w Nisku,
 • Przemysław Rząsa – Kurator dla Dorosłych w Sądzie Rejonowym w Nisku.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące stosowania przemocy w środowisku domowym można zgłaszać telefonicznie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem – tel. 15 8762 795;
Posterunek Policji Rudniku nad Sanem – tel. 15 8775 375;
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem – tel. 15 6492 186;
telefon interwencyjny (całodobowy) – 607 302 198.


Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2023 dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Przewiń do góry
Skip to content