Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że na terenie naszej gminy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Celem działania Zespołu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci oraz poprawa skuteczności działań osób uprawnionych do przeciwdziałania przemocy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 • Maria Lachowicz – członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem,
 • Agata Podolska–Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • Halina Zięba – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopkach,
 • Marta Kania – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu,
 • Lucyna Pizun – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rudniku nad Sanem,
 • Beata Karaś–Jaszczur – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rudniku nad Sanem,
 • Radosław Młynarski – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rudniku nad Sanem,
 • Marta Łukowska – Lekarz medycyny rodzinnej zatrudniony w „Panorama” Sp. z o.o. w Leżajsku,
 • Ewa Maziarz – Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem,
 • Jolanta Gołąbek – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku nad Sanem,
 • Beata Pucko – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej       w Rudniku nad Sanem,
 • Katarzyna Szpytma – Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • Bożena Jarosz – Komendant Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem,
 • Magdalena Szpila – Kurator Rodzinny w Sądzie Rejonowym w Nisku,
 • Przemysław Rząsa – Kurator dla Dorosłych w Sądzie Rejonowym w Nisku.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące stosowania przemocy w środowisku domowym można zgłaszać telefonicznie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem – tel. 15 8762 795,
Posterunek Policji Rudniku nad Sanem – tel. 15 8775 375,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem – tel. 15 6492 186.

Uchwała nr XLIV/318/2023 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Zarządzenie nr OrA-0050.75.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Rudniku nad Sanem

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2023 dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Uchwała Nr XLIX/370/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2027 dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Przewiń do góry
Skip to content