Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na świadczenie w 2018 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
Informacja
Wzór umowy
Ponadto informujemy, iż wpłynęła również oferta z Fundacji Pomocy Młodzieży „WZRASTANIE” dot. części 1. Oferta nie była jednak brana pod uwagę ze względu na to, iż wpłynęła po terminie tj. 14.02.2018 r.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja o wyniku zapytania ofertowego została wyłączona

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w 2018 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Oferty proszę składać na adres e-mail: ops@opsrudnik.pl
Zapytanie ofertowe
Załącznik do zapytania ofertowego

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych została wyłączona

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 15 lutego 2018 r. w godzinach 8-15 w siedzibie Ośrodka (wejście od strony Klubu Seniora) odbędzie się wydawanie żywności dla osób i rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Paczka żywnościowa

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pomoc żywnościowa została wyłączona

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 r. w godzinach 8-15 w siedzibie Ośrodka (wejście od strony Klubu Seniora) odbędzie się wydawanie żywności dla osób i rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Paczka żywnościowa styczeń 2018 r.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pomoc żywnościowa została wyłączona

Punkt nieodpłatnej informacji prawnej

Informujemy, iż punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Rudniku nad Sanem będzie dodatkowo czynny 27 grudnia (środa) w godzinach: 11.30 – 15.30.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Punkt nieodpłatnej informacji prawnej została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 18 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 14 września 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Stypendia szkolne 2017/2018

Informujemy, iż w zakładce Stypendia szkolne dodane zostały druki na stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2017/2018. Wypełnione wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Stypendia szkolne 2017/2018 została wyłączona

Nowe wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. dostępne są przykładowe druki wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu oraz załączniki do wniosku dostępne w zakładce: „Karta Dużej Rodziny” – druki, podania, wnioski. Można je również pobrać ze strony rodzina.gov.pl
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Nowe wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu została wyłączona

Nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że z dniem 1 sierpnia    2017 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Przykładowe druki do poszczególnych świadczeń dostępne będą w zakładkach: „Rodzina – 500+” – druki, podania, wnioski, „Świadczenia rodzinne” – druki, podania, wnioski, „Fundusz alimentacyjny” – druki podania, wnioski. Można je również pobrać ze strony – Wzory wniosków. Wnioski do ww. świadczeń dostępne będą także w Ośrodku Pomocy Społecznej w późniejszym terminie, o którym poinformujemy na naszej stronie.
Ponadto informujemy, że termin składania wniosków do:
1) świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się od 1 sierpnia 2017 r.
2) natomiast wnioski o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy przyjmowane będą od 1 września 2017 r.
WAŻNE!!!
Osoba stanu wolnego ubiegająca się o świadczenie wychowawcze w nowym okresie zasiłkowym będzie zobligowana wykazać dochody drugiego rodzica lub okazać wyrok sądu o zasądzonych alimentach, akt zgonu w przypadku, gdy drugi rodzic nie żyje, zupełny odpis aktu urodzenia dziecka z aktualną datą w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego oraz kwoty tych świadczeń nie ulegną zmianie.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 została wyłączona