Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 10 maja 2018 r. w godzinach 8-14 w siedzibie Ośrodka (wejście od strony Klubu Seniora) odbędzie się wydawanie żywności dla osób i rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Paczka żywnościowa maj 2018 r.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pomoc żywnościowa została wyłączona

Zaproszenie do udziału w projekcie – Kierunek zatrudnienie

Niżańskie Centrum Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie – „Kierunek zatrudnienie”. Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy z terenu powiatu niżańskiego powyżej 29 roku życia należące, co najmniej do jednej z grup:
· osoby od 50 roku życia,
· osoby długotrwale bezrobotne,
· kobiety,
· osoby niepełnosprawne,
· osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. Osoby poszukujące pracy (w tym osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy) mogą być uczestnikami projektu pod warunkiem pozostawania bez zatrudnienia. Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

a) Identyfikacja potrzeb uczestników projektu oraz opracowania Indywidualnego Planu Działań,
b) Poradnictwo zawodowe,
c) Kursy,
d) Staże,
e) Subsydiowane zatrudnienie.

Uczestnicy projektu będą mieć ponadto zagwarantowane:

– poczęstunek,
– zwrot kosztów dojazdu,
– badania lekarskie,
– egzaminy,
– stypendium szkoleniowe,
– stypendium stażowe,
– ubezpieczenie.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zaproszenie do udziału w projekcie – Kierunek zatrudnienie została wyłączona

Zaproszenie na warsztaty „Zdrowie na talerzu”

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że 9 maja 2018 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku odbędą się warsztaty „Zdrowie na talerzu”.
– jak nie marnować jedzenia?
– jak się dobrze odżywiać?

Warsztaty skierowane są dla osób korzystających z pomocy żywnościowej zakwalifikowanych do do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zaproszenie na warsztaty „Zdrowie na talerzu” została wyłączona

Kolonie 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem jest współorganizatorem kolonii letnich, które w 2018 roku będą organizowane przez:
1. Stowarzyszenie Harcerskie „SKAUTFORT” z Rudnika nad Sanem w miejscowości Łazy woj. Małopolskie w terminie od 5 do 14 lipca 2018 r.
Koszt dla rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej – 739,00 zł., dla pozostałych rodzin – 878,00 zł.

2. Fundację „BĄDŹ MIĘDZY NAMI” z Lublina na Wyspie Wolin w miejscowości Międzywodzie w terminie od 27 lipca do 5 sierpnia 2018 r.
Koszt 790,00 zł. (dzieci wyjeżdżają dzień wcześniej transportem PKP).

Osoby chętne zapraszamy do zapisywania się na wybrane kolonie w Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie do 30 maja 2018 r.
Szczegółowe informacje na temat kolonii w załączniku.
Kolonia Międzywodzie
Kolonia SKAUTFORT

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Kolonie 2018 została wyłączona

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 r. w godzinach 8-14 w siedzibie Ośrodka (wejście od strony Klubu Seniora) odbędzie się wydawanie żywności dla osób i rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Paczka żywnościowa kwiecień 2018 r.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pomoc żywnościowa została wyłączona

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 15 marca 2018 r. w godzinach 8-14 w siedzibie Ośrodka (wejście od strony Klubu Seniora) odbędzie się wydawanie żywności dla osób i rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Paczka żywnościowa marzec 2018 r.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pomoc żywnościowa została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 20 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Warsztaty „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na bezpłatne warsztaty pt. „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu” organizowane w ramach projektu „Damy Radę”, które adresowane są do opiekunów osób niesamodzielnych i obłożnie chorych. Podczas warsztatów omawiane są takie zagadnienia takie jak codzienna pielęgnacja i toaleta osoby chorej, zmiana wyrobu chłonnego czy profilaktyka odleżyn. Na spotkaniu ekspert opieki nad obłożnie chorym udzieli zainteresowanym uczestnikom indywidualnych konsultacji i porad. Warsztaty odbędą się 6 marca 2018 r. w tutejszym Ośrodku z podziałem na dwie grupy: od 9.00 do 12.00 oraz od 12.00 do 15.00. Zapisy pod numerem telefonu 15 8762 795, e-mailowo: ops@opsrudnik.pl, lub osobiście w sekretariacie.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Warsztaty „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu” została wyłączona

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na świadczenie w 2018 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
Informacja
Wzór umowy
Ponadto informujemy, iż wpłynęła również oferta z Fundacji Pomocy Młodzieży „WZRASTANIE” dot. części 1. Oferta nie była jednak brana pod uwagę ze względu na to, iż wpłynęła po terminie tj. 14.02.2018 r.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja o wyniku zapytania ofertowego została wyłączona

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w 2018 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Oferty proszę składać na adres e-mail: ops@opsrudnik.pl
Zapytanie ofertowe
Załącznik do zapytania ofertowego

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych została wyłączona