Wnioski na stypendia szkolne

Ze względu na zmianę od 1 października 2015 r. wysokości kryterium dochodowego informujemy o możliwości składania wniosków na stypendia szkolne po 15 września bieżącego roku. Od 1 października obowiązującym kryterium jest kwota 514 zł/netto na osobę w rodzinie.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Wnioski na stypendia szkolne została wyłączona

Spotkanie podsumowujące projekt Czas na aktywność w gminie Rudnik nad Sanem

We czwartek 17 września odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowane działania w projekcie Czas na aktywność w gminie Rudnik nad Sanem. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego trwał od 2008 r. do września bieżącego roku. Wśród zaproszonych gości byli uczestnicy projektu, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele Rady Miejskiej oraz przedstawiciel firmy prowadzącej szkolenia.
Na zakończenie chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy współpracowali przez te lata z naszym Ośrodkiem, wszystkim tym którzy nam pomagali i wspierali.
Prezentacja ze spotkania

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie podsumowujące projekt Czas na aktywność w gminie Rudnik nad Sanem została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 24 września 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Stypendia szkolne

Informujemy, iż w zakładce Stypendia szkolne dodane zostały druki na stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2015/2016. Wypełnione wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Stypendia szkolne została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 2 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona

Zmiana treści zamówienia

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmiana treści zamówienia została wyłączona

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem ogłasza przetarg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem ogłasza przetarg nieograniczonym na świadczenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Rudnik nad Sanem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Formularz wykazu wykonanych usług szkoleniowych
Formularz oświadczenia o posiadaniu uprawnień
Wzór umowy
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem ogłasza przetarg została wyłączona

Stypendia szkolne

Informujemy, iż decyzje w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne) na okres styczeń – czerwiec 2015 r. można odbierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju Stypendia szkolne.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Stypendia szkolne została wyłączona

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem organizuje dla dzieci z gminy Rudnik nad Sanem kolonię letnią

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem organizuje dla dzieci z gminy Rudnik nad Sanem kolonię letnią do miejscowości Puck nad morzem w terminie od 27 lipca 2015 r. do 5 sierpnia 2015 r. Pełny koszt kolonii wynosi 729,00 zł.

W programie kolonii:
• Wycieczka do Trójmiasta,
• Wycieczka do Ocean Park we Władysławowie,
• Wycieczka na Hel i do Juraty,
• Wycieczka na Rozewie,
• Zwiedzanie Pucka,
• Zwiedzanie „Domku do góry nogami”,
• Rejs statkiem po otwartym morzu,
• Wycieczka do Cetniewa,
• Kąpiele morskie, gry i zabawy, dyskoteki, ogniska,
• Realizacja programu profilaktycznego.

Zakwaterowanie:
• Ośrodek wypoczynkowo-rekolekcyjny z liczbą 80 miejsc,
• Pokoje 6-9 osobowe w pełni wyposażone,
• Łazienki w pokojach,
• Budynek murowany, piętrowy,
• Położenie 50 metrów od Zatoki i plaży.

W cenie wypoczynku:
• Bogaty program turystyczny,
• Zakwaterowanie,
• Transport kolejowy,
• Wyżywienie (4 posiłki dziennie),
• Opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
• Opieka medyczna, przewodnik, ratownik,
• Ubezpieczenie NNW – Signal Lduna,
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
• Transport autokarowy w czasie wypoczynku.
Zakwalifikowanie dzieci odbędzie się według daty zgłoszenia.

Dla dzieci zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, spełniających kryteria, koszt kolonii sfinansowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku nad Sanem. Pozostałe dzieci ponoszą pełny koszt kolonii – 729,00zł.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem organizuje dla dzieci z gminy Rudnik nad Sanem kolonię letnią została wyłączona