Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem organizuje dla dzieci z gminy Rudnik nad Sanem kolonię letnią

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem organizuje dla dzieci z gminy Rudnik nad Sanem kolonię letnią do miejscowości Puck nad morzem w terminie od 27 lipca 2015 r. do 5 sierpnia 2015 r. Pełny koszt kolonii wynosi 729,00 zł.

W programie kolonii:
• Wycieczka do Trójmiasta,
• Wycieczka do Ocean Park we Władysławowie,
• Wycieczka na Hel i do Juraty,
• Wycieczka na Rozewie,
• Zwiedzanie Pucka,
• Zwiedzanie „Domku do góry nogami”,
• Rejs statkiem po otwartym morzu,
• Wycieczka do Cetniewa,
• Kąpiele morskie, gry i zabawy, dyskoteki, ogniska,
• Realizacja programu profilaktycznego.

Zakwaterowanie:
• Ośrodek wypoczynkowo-rekolekcyjny z liczbą 80 miejsc,
• Pokoje 6-9 osobowe w pełni wyposażone,
• Łazienki w pokojach,
• Budynek murowany, piętrowy,
• Położenie 50 metrów od Zatoki i plaży.

W cenie wypoczynku:
• Bogaty program turystyczny,
• Zakwaterowanie,
• Transport kolejowy,
• Wyżywienie (4 posiłki dziennie),
• Opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
• Opieka medyczna, przewodnik, ratownik,
• Ubezpieczenie NNW – Signal Lduna,
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
• Transport autokarowy w czasie wypoczynku.
Zakwalifikowanie dzieci odbędzie się według daty zgłoszenia.

Dla dzieci zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, spełniających kryteria, koszt kolonii sfinansowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku nad Sanem. Pozostałe dzieci ponoszą pełny koszt kolonii – 729,00zł.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie o wydawaniu jabłek

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 11 i 25 marca oraz 9 kwietnia 2015 r. w godzinach południowych będą rozdawane jabłka dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Owoce wydawane będą w ramach współpracy z Bankiem Żywności. Jabłka wydawane będą w Przędzelu na terenie posesji sołtysa tj. ul. Mickiewicza 267, w Kopkach w Remizie Strażackiej OSP i w Rudniku nad Sanem na terenie Caritas Diecezji Sandomierskiej.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 4 marca 2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Dniem Ofiar Przestępstw

W związku z „Dniem Ofiar Przestępstw” w dniu 22 lutego 2015 r. oraz „Tygodniem Ofiar Przestępstw” w dniach od 23 – 28 lutego 2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Nisku udzielają bezpłatnych informacji oraz porad prawnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwami w zakresie uzyskania przez te osoby stosownej pomocy.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 3 grudnia 2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Uprzejmie informujemy, że do Państwa dyspozycji została udostępniona Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP, służącą do składania wniosków za pomocą Internetu. Więcej informacji w zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – Pamiętaj! Możesz otrzymać pomoc.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 25 września 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne)

Informujemy, iż w zakładce Stypendia szkolne dodane zostały druki na stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2014/2015.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziała przemocy w rodzinie informuje

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziała przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 18 lipca (piątek) o godz. 9.00 odbędzie się pierwsze spotkanie dotyczące przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu poprzez wdrożenie systemu wsparcia dla członków Zespołu działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem. Spotkanie organizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem w ramach projektu współfinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Głównym celem projektu jest „zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w województwie podkarpackim”. Celem dodatkowym jest zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.
Spotkanie prowadzone będzie przez panią psycholog Magdalenę Koczwarę.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe