Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 2 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zmiana treści zamówienia

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem ogłasza przetarg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem ogłasza przetarg nieograniczonym na świadczenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Rudnik nad Sanem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Formularz wykazu wykonanych usług szkoleniowych
Formularz oświadczenia o posiadaniu uprawnień
Wzór umowy
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Stypendia szkolne

Informujemy, iż decyzje w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne) na okres styczeń – czerwiec 2015 r. można odbierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju Stypendia szkolne.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem organizuje dla dzieci z gminy Rudnik nad Sanem kolonię letnią

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem organizuje dla dzieci z gminy Rudnik nad Sanem kolonię letnią do miejscowości Puck nad morzem w terminie od 27 lipca 2015 r. do 5 sierpnia 2015 r. Pełny koszt kolonii wynosi 729,00 zł.

W programie kolonii:
• Wycieczka do Trójmiasta,
• Wycieczka do Ocean Park we Władysławowie,
• Wycieczka na Hel i do Juraty,
• Wycieczka na Rozewie,
• Zwiedzanie Pucka,
• Zwiedzanie „Domku do góry nogami”,
• Rejs statkiem po otwartym morzu,
• Wycieczka do Cetniewa,
• Kąpiele morskie, gry i zabawy, dyskoteki, ogniska,
• Realizacja programu profilaktycznego.

Zakwaterowanie:
• Ośrodek wypoczynkowo-rekolekcyjny z liczbą 80 miejsc,
• Pokoje 6-9 osobowe w pełni wyposażone,
• Łazienki w pokojach,
• Budynek murowany, piętrowy,
• Położenie 50 metrów od Zatoki i plaży.

W cenie wypoczynku:
• Bogaty program turystyczny,
• Zakwaterowanie,
• Transport kolejowy,
• Wyżywienie (4 posiłki dziennie),
• Opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
• Opieka medyczna, przewodnik, ratownik,
• Ubezpieczenie NNW – Signal Lduna,
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
• Transport autokarowy w czasie wypoczynku.
Zakwalifikowanie dzieci odbędzie się według daty zgłoszenia.

Dla dzieci zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, spełniających kryteria, koszt kolonii sfinansowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku nad Sanem. Pozostałe dzieci ponoszą pełny koszt kolonii – 729,00zł.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie o wydawaniu jabłek

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 11 i 25 marca oraz 9 kwietnia 2015 r. w godzinach południowych będą rozdawane jabłka dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Owoce wydawane będą w ramach współpracy z Bankiem Żywności. Jabłka wydawane będą w Przędzelu na terenie posesji sołtysa tj. ul. Mickiewicza 267, w Kopkach w Remizie Strażackiej OSP i w Rudniku nad Sanem na terenie Caritas Diecezji Sandomierskiej.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 4 marca 2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Dniem Ofiar Przestępstw

W związku z „Dniem Ofiar Przestępstw” w dniu 22 lutego 2015 r. oraz „Tygodniem Ofiar Przestępstw” w dniach od 23 – 28 lutego 2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Nisku udzielają bezpłatnych informacji oraz porad prawnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwami w zakresie uzyskania przez te osoby stosownej pomocy.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 3 grudnia 2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe