Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 20 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Kampania społeczna „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kampanią społeczną przygotowaną przez Rzecznika Praw Pacjenta – „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”. Kampania skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami i wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Więcej informacji na stronie internetowej – http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Kampania społeczna „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 23 września 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Stypendia szkolne

Informujemy, iż w zakładce Stypendia szkolne dodane zostały druki na stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2016/2017. Wypełnione wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Stypendia szkolne została wyłączona

Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 22 czerwca 2016 r. na członka Zespołu Interdyscyplinarnego została powołana Pani Małgorzata Sztaba-Cholewa – prezes stowarzyszenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny


Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Zapraszamy do współpracy podmioty niezależnie od profilu prowadzonej działalności, czy wielkości. Warunkiem udziału w projekcie jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Włączając się do programu zyskują Państwo:
• rozpoznawalność i przyjazny wizerunek
• pozyskanie grupy lojalnych klientów
• możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
• możliwość kreowania atrakcyjnego wizerunku społecznego jako firmy przyjaznej rodzinom
Procedura przystąpienia do Programu:
• należy wypełnić formularz zgłoszeniowy przystąpienia do programu formularz

• określić, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Pastwa firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym
• po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Państwem szczegółowe warunki współpracy
• Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z Państwa firmą umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym
Więcej szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr tel. 17 867 13 67 lub 17 867 13 15, e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny została wyłączona

Świadczenia 500+

Informujemy, iż w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. Wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest z odpowiednim wyrównaniem.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Świadczenia 500+ została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 16 czerwca 2016 r. o godz. 9.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że Zarządzeniem nr OrA.0050.26.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odwołano z pełnienia funkcji członka Zespołu, na własny wniosek, Panią Janinę Chowaniec. W miejsce odwołanej do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołano Panią Grażynę Sowę – pielęgniarkę środowiskową.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Rodzina 500+

500plus
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony:

• Rodzina500plus.gov.pl
• Obywatel.gov.pl
• Oficjalne strony ministerstwa

Przypominamy, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Rodzina 500+ została wyłączona