PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NISKU ul. Kościuszki 7 37 – 400 Nisko ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH  DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Jeżeli: masz problemy z panowaniem nad swoimi emocjami w sytuacjach konfliktowych reagujesz agresją masz trudności z kształtowaniem właściwych relacji ze swoimi bliskimi TO UDZIAŁ W PROGRAMIE DAJE CI MOŻLIWOŚĆ […]

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW ZA POMOCĄ PLATFORMY ePUAP

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że od dnia 22 czerwca 2023 roku z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników została wyłączona możliwość wysyłania pism z platformy ePUAP na adres email odbiorcy. W związku z powyższym prosimy o dołączenie do każdego wniosku identyfikator w ePUAP, który znajduje się w prawym, górnym rogu ekranu pod Państwa […]

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023

Tarnobrzeski Bank Żywności  informuję, że w dniu 15 maja 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziło zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus  w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z 220% do […]

Projekt „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje o projekcie „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”. W ramach projektu wsparcie jest kierowane do osób uciekających z Ukrainy, które znalazły się w Polsce w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz legalnie przebywają na terenie województwa podkarpackiego. Projekt realizowany będzie do grudnia 2023 roku. Szczegółowe informacje oraz […]

Przewiń do góry
Skip to content