Zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020

Zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020. 1.       W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także […]

Informacja dot. dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz stypendiów szkolnych

INFORMACJA Od dnia 22 lutego 2021 r. sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi oraz stypendia szkolne załatwiane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem: Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – Pani Monika Cagara – pokój nr 10 (II piętro), tel. 015 876 10 02      wew. […]

POPŻ 2014-2020 – Podprogram 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych […]

Kampania społeczna „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż obecnie realizowana jest ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa oraz uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie […]

Przewiń do góry
Skip to content