Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

Bezpłatne szkolenia, finansowane ze środków unijnych. Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, zakończony egzaminem zewnętrznym i zaświadczeniem potwierdzającym kwalifikacje.

W ramach szkolenia zapewnione są:

– zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Rzeszowa

– poczęstunek (serwis kawowy)

– stypendium szkoleniowe

– materiały szkoleniowe

 

Kto może wziąć udział w kursie:

Każda osoba pracująca musi spełnić min. obowiązkowo 1 poniższy warunek:

  • być osobą ubogą pracującą lub
  • być osobą zatrudnioną na podstawie umowy krótkoterminowej, tj. zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji Projektu. lub trwa nie dłużej niż 6 mc lub
  • być osobą zatrudnioną na umowie cywilnoprawnej, lub
  • być osobą odchodząca z rolnictwa, która chce podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą objętą obowiązkiem ubezpieczeniowym. Uwaga! Osoba odchodząca z rolnictwa nie może posiadać statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ponadto każdy Kandydat/ka na Uczestnika Projektu musi spełnić 1 z poniżej wymienionych warunków:

  1. Zamieszkuje na terenie woj. podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub
  2. Jest zatrudniony na terenie woj. podkarpackiego lub
  3. Uczy się na terenie woj. podkarpackiego.

Gdzie odbywać się będą zajęcia:

W siedzibie S.P. „Oświata” w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 31 (centrum, 5 min pieszo od dworca).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o rezerwację miejsca pod nr tel. 535 600 545, dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane za pomocą wiadomości email.

Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”
Przewiń do góry
Skip to content