Kolonia letnia dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonię letnią dla dzieci rolników do miejscowości Biały Dunajec w terminie od 23 sierpnia do 31 sierpnia 2023 roku. Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1500,00 brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 1000,00 zł brutto. Opłata Rodziców wynosi więc jedynie 500 zł. W ramach kolonii zapewniona jest kompleksowa organizacja kolonii transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Państwa Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu itd. (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat).

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:


1. dzieci w wieku 7 16 lat, czyli dzieci urodzone po 1 stycznia 2007 roku

2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS
(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jednocześnie w zakresie emerytalnorentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera ren / emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalnorentowym wyklucza możliwość dofinansowania wyjazdu

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
– Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu (oryginał)

– Karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony)

oraz, jeśli dotyczy:

– Oświadczenie – jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS
Kopia właściwego orzeczenia sądu – w przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców

Kolonia letnia dla dzieci rolników
Przewiń do góry
Skip to content