Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że Zarządzeniem nr OrA.0050.26.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odwołano z pełnienia funkcji członka Zespołu, na własny wniosek, Panią Janinę Chowaniec. W miejsce odwołanej do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołano Panią Grażynę Sowę – pielęgniarkę środowiskową.
Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego
Przewiń do góry
Skip to content