Wniosek o dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy o dodatku osłonowym wnioski o świadczenie dostępne będą w siedzibie tutejszego ośrodka od 5 stycznia. Wnioski będzie można składać po 12 stycznia.

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie a w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Świadczenie będzie przysługiwało za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Kwota 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Wyniesie on wówczas maksymalnie po zweryfikowaniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków: 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób i 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek wypłacany będzie w dwóch równych ratach w terminach: I rata do 31 marca 2022 roku, II rata do 2 grudnia 2022 roku. W przypadku złożenia wniosku później niż dwa miesiące przed upływem tych terminów dodatek wypłacany jest jednorazowo.
Wnioski na dodatek osłonowy można składać od 12 stycznia do 31 października 2022.

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego – plik word

wniosek o wypłatę dodatku osłonowego – plik pdf

Załączniki – dodatek osłonowy

Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy

Wniosek o dodatek osłonowy
Przewiń do góry
Skip to content