Miesiąc: styczeń 2024

DODATEK OSŁONOWY 2024

Dodatek osłonowy wypłacony zostanie jednorazowo najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku. Zgodnie z przepisami mogą z niego skorzystać gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód osiągnięty w 2022 roku, nie przekracza: – 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, – 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. […]

Zmiana terminu wypłat świadczeń!

Informujemy, że od miesiąca stycznia 2024 r. ulega zmianie termin wypłaty: świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia te będą wypłacane 25-go dnia każdego miesiąca.

Przewiń do góry
Skip to content