Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

OGŁOSZENIE

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzam do odwołania ograniczenia
w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem:

 1. Ośrodek ogranicza przyjmowanie osób zainteresowanych (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
 2. Kontakt klientów z pracownikami Ośrodka następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Ośrodka. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem (opsrudnik.pl/bip) w zakładce Dane Teleadresowe lub na stronie Ośrodka opsrudnik.pl.
 3. Pracownicy Socjalni pracują w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, a weryfikacja potrzeb osób zainteresowanych odbywa się zdalnie tj. telefonicznie lub mailowo.
 4. Sprawy można załatwić w następujący sposób:
  Elektronicznie:
 5. Za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl
 6. Poprzez ePUAP – opsrudniknadsanem/skrytkaESP
 7. (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego lub e-dowodu (dowodu osobistego z warstwą elektroniczną))
 8. Za pośrednictwem bankowości elektronicznej (tylko świadczenie wychowawcze tj. 500+)

Tradycyjnie:

 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku nadania listu poleconego, za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę nadania, zaś w przypadku wysłania wniosku listem ekonomicznym, datą przyjęcia wniosku w Ośrodku jest data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 • Bieżące informacje dla mieszkańców, dotyczące aktualnej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem zamieszczane będą na stronie opsrudnik.pl.

Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku na temat koronawirusa 15 841 20 10, od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30 – 15.05, a poza godzinami urzędowania z numerem alarmowym 695 477 970.  Całodobowa infolinia NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.