Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w powiecie niżańskim wznawiają działalność stacjonarną

Starosta Niżański informuje, że od dnia 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek), wznawiają bezpośrednie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego punkty we wszystkich 7 gminach Powiatu Niżańskiego. Lokalizacja punktów i terminy udzielania darmowej pomocy prawnej określone są w obowiązującym od 2021 r. harmonogramie.

HARMONOGRAM

Jednocześnie przypominam, że w 2021 roku zmieniła się siedziba punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nisku – punkt usytuowany jest obecnie przy ul. Sandomierskiej 1 (lokal w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na poziomie -1 budynku, budynek z windą wewnętrzną dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych).

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Stosowne oświadczenie osoba uprawniona składa osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy w punkcie przed jej uzyskaniem.

Przypominam, że warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr telefonu 883 – 450 – 012 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem skrzynki mailowej: npp@powiatnizanski.pl

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Informuję również, że na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego w zakładce „Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacje” dostępna jest aktualizowana lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, z której zainteresowani mogą korzystać.

Link do listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa

WAŻNE!

Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach mają obowiązek stosować się do reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego.   

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w powiecie niżańskim wznawiają działalność stacjonarną
Przewiń do góry
Skip to content