Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023

Tarnobrzeski Bank Żywności  informuję, że w dniu 15 maja 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziło zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus  w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza;

– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Informujemy ponadto, że zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus.

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023
Przewiń do góry
Skip to content