DODATEK OSŁONOWY – INFORMACJA!!!

Informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 1 sierpnia 2022 roku, w których w części IV wskazano wielkość gospodarstwa rolnego NIE SĄ OBECNIE ROZPATRYWANE, gdyż nie zostało jeszcze ogłoszone obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021r. Prezes GUS na ogłoszenie powyższego obwieszczenia ma termin do 23 września 2022 roku.
W związku z powyższym nie jest możliwe rozpatrzenie złożonych do tej pory wniosków.

 

Aktualizacja 23.09.2022r.

Informujemy, że wnioski złożone po dniu 1 sierpnia 2022 roku są już rozpatrywane.

DODATEK OSŁONOWY – INFORMACJA!!!
Przewiń do góry
Skip to content