Autor: admin

Całodobowy numer informacyjno-koordynacyjny dla osób bezdomnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatny, całodobowy numer informacyjno-koordynacyjny 987, pod którym osoby bezdomne i potrzebujące pomocy mogą uzyskać informacje o placówkach udzielających wsparcia osobom potrzebującym w sezonie zimowym. Ponadto przypominamy, iż w przypadku zaistnienia realnych zagrożeń należy kontaktować się z numerem alarmowym 112, dzięki […]

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczą m. in. ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek W przedmiotowej regulacji uwzględniono zapisy gwarantujące stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach […]

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie […]

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Do 10 listopada 2022r. gminy i powiaty mogą składać wnioski w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są następujące osoby: dzieci do 16. roku życia z […]

Przewiń do góry
Skip to content