Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zarządza
iż:

W związku z wprowadzonym zakazem przemieszczania
się oraz zakazem zgromadzeń bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem jest wyłączona.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje wyłącznie:

  • z wykorzystaniem środków porozumiewania się
    na odległość, w tym w szczególności poprzez :

– platformę ePUAP, – opsrudniknadsanem/skrytkaESP

– pocztę elektroniczną ( ops@opsrudnik.pl ),

–  telefon  15 876 27 95,

– pocztę tradycyjną  ( ul. Kilińskiego 19 )W przypadku nadania listu poleconego, za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę nadania, zaś w przypadku wysłania wniosku listem ekonomicznym, datą przyjęcia wniosku w Ośrodku jest data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zarządzenie obowiązuje od 25 marca 2020 r. – 11 kwietnia 2020 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.