Zarządzenie nr OrA-0050.110.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudniku nad Sanem

Dnia 24 listopada 2020 roku Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zarządzeniem numer OrA-0050.110.2020 powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rudniku nad Sanem.