Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Agata Podolska – Sagan
podolska-sagan.a@opsrudnik.pl

kierownik@opsrudnik.pl

Księgowość
Pani Leokadia Młynarska

Pracownicy socjalni i rejony pracy:

Pracownik socjalny: Pani Katarzyna Szpytma
szpytma.k@opsrudnik.pl
Rejon pracy obejmuje ulice: Górka, Grunwaldzka, Hernicha, Jana Pawła II, Kordeckiego, Koszykarska, Leśna, Mickiewicza,Piłsudskiego, Rynek, Stalowa, Wałowa, Wieniawskiego, Wyszyńskiego, 3 Maja i 1000 lecia.

Specjalista pracy socjalnej: Pani Anna Głuszak
mucha.a@opsrudnik.pl
Rejon pracy obejmuje ulice: Armii Krajowej, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Głowackiego, Grota Roweckiego, Okulickiego, Powstańców Styczniowych, Rzeszowska (w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej), Sienkiewicza, Szopena, Wojska Polskiego i Wrzosowa.

Specjalista pracy socjalnej: Pani Małgorzata Gołębiewska
golebiewska.m@opsrudnik.pl
Rejon pracy obejmuje: Przędzel-Kolonia, Przędzel oraz ulice Doliny i Myśliwską w Rudniku nad Sanem.

Specjalista pracy socjalnej: Pani Beata Pucko
pucko.b@opsrudnik.pl
Rejon pracy obejmuje ulice: Rudnik – Stróża oraz ulice Harcerska, Kilińskiego, Kończycka, Kościuszki, Sandomierska, Sikorskiego, Stróżańska, Szpitalna, Targowa, Żwirki i Wigury.

Specjalista pracy socjalnej: Pani Krystyna Ślusarczyk
slusarczyk.k@opsrudnik.pl
Rejon pracy obejmuje ulice: Mickiewicza w Rudniku nad Sanem, wieś Kopki oraz przysiółek Chałupki.

Referent ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej: Pani Ilona Wojdyła
rudnik@ops.net.pl

Asystent rodziny: Pani Ewa Chrabąszcz-Dyś
chrabaszcz-dys.e@opsrudnik.pl

Pracownik Administracyjny: Pani Katarzyna Kolasa

Biuro świadczeń rodzinnych
Pani Maria Piróg pirog.m@opsrudnik.pl
Pani Joanna Szewczyk szewczyk.j@opsrudnik.pl

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”
Pani Jolanta Gołąbek golabek.j@opsrudnik.pl

Usługi specjalistyczne i opiekuńcze
Pani Elżbieta Maczuga
Pani Agata Moskal
Pani Zdzisława Pyrz

Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej