Pomoc Żywnościowa – Grudzień i Styczeń

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 12-13 grudzień 2018 r. w godzinach 8-15 w siedzibie Ośrodka (wejście od strony Klubu Seniora) odbędzie się wydawanie żywności dla osób i rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Bank_zywnosci_paczka_grudzien_2018
Bank_zywnosci_paczka_styczen_2019

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pomoc Żywnościowa – Grudzień i Styczeń została wyłączona

Nabór na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborzeKierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w wymiarze 1 etat. Treść ogłoszenia dostępna w zakładce BIP – praca.

Sprostowanie do ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze
kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych
Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
Oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Nabór na stanowisko urzędnicze została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 11 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Powołanie na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie – kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Nisku

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zarządzeniem Nr OrA. 0050.92.2018 z dnia 25 października 2018r. w sprawie powołania na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Nisku powołuje do składu ww. zespołu Panią Magdalenę Błońską-Drabik i Pana Przemysława Rząsę – kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Nisku.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Powołanie na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie – kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Nisku została wyłączona

Zmiana terminu odbioru żywności

Z przyczyn niezależnych od nas termin wydawania żywności uległ zmianie.
Wydawanie żywności odbędzie się 15.11.2018 r. oraz 16.11.2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.
Za utrudnienia Serdecznie przepraszamy.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmiana terminu odbioru żywności została wyłączona

WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA MARNOWANIA ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA

Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej.

Warsztaty odbędą się w siedzibie tutejszego Ośrodka 19.11.2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej.

Opublikowano POPŻ 2014-2020 | Możliwość komentowania WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA MARNOWANIA ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA została wyłączona

Pomoc Żywnościowa – Listopad

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 14-15 listopad 2018 r. w godzinach 8-15 w siedzibie Ośrodka (wejście od strony Klubu Seniora) odbędzie się wydawanie żywności dla osób i rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Bank_zywnosci_paczka_listopad_2018

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pomoc Żywnościowa – Listopad została wyłączona

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że spotkania grup roboczych będą się odbywać w drugi wtorek każdego miesiąca o godzinie 12:00.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Pomoc Żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 24-25 październik 2018 r. w godzinach 8-15 w siedzibie Ośrodka (wejście od strony Klubu Seniora) odbędzie się wydawanie żywności dla osób i rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Paczka październik2018

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pomoc Żywnościowa została wyłączona

Stypendia szkolne

Informujemy, iż w zakładce Stypendia szkolne dodane zostały druki na stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2018/2019. Wypełnione wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Stypendia szkolne została wyłączona