Warsztaty ekonomiczne!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem zaprasza osoby korzystające z żywności z Banku Żywności do wzięcia udziału
w bezpłatnych warsztatach ekonomicznego gospodarowania budżetem domowym, które odbędą się dnia 5 czerwca 2020 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem (budynek kina „Rusałka”)
ul. Grunwaldzka 17. Godzina rozpoczęcia warsztatów – 10:00

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Warsztaty ekonomiczne! została wyłączona

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie niżańskim udzielana za pomocą środków porozumiewania się na odległość – do odwołania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że porady prawne i obywatelskie we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez Powiat Niżański będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania sięna odległość (telefonicznie, za pośrednictwem e-mail) – do odwołania. 

WAŻNE!!!

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. (przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0) obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku(przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się).

Jednocześnie z uwagi na konieczność udokumentowania uprawnienia do otrzymania świadczenia stosowne oświadczenia odbierane będą formie ustnej i odnotowywane jako notatka służbowa podczas telefonicznego umawiania wizyty (numer telefonu 833 – 450 – 012), a jeżeli jest ona ustalana za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail npp@powiatnizanski.pl)– poprzez dołączenie przez klienta stosownego wniosku (zamieszczony poniżej).

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie niżańskim udzielana za pomocą środków porozumiewania się na odległość – do odwołania została wyłączona

OGŁOSZENIE Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzam od dnia 25 maja 2020 do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem:

Sprawy można załatwić w następujący sposób:

 1. OSOBIŚCIE Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na stanowisko obsługi.

2. TELEFONICZNIE

15 8762 – 795

15 8766 – 238

POPRZEZ E-MAIL

ops@opsrudnik.pl

3. ELEKTRONICZNIE:

Za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl

Poprzez ePUAP – opsrudniknadsanem/skrytkaESP

(wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego lub e-dowodu (dowodu osobistego z warstwą elektroniczną))

Za pośrednictwem bankowości elektronicznej (tylko świadczenie wychowawcze tj. 500+)

4. TRADYCYJNIE

Za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku nadania listu poleconego, za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę nadania, zaś w przypadku wysłania wniosku listem ekonomicznym, datą przyjęcia wniosku w Ośrodku jest data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej. W skrzynce podawczej umieszczonej przy budynku Ośrodka Pomocy

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem została wyłączona

Ważne informacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem prezentuje poniżej istotne informacje dla
osób doświadczających przemocy w rodzinie

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Ważne informacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie została wyłączona

Informacja dot. wydawania żywności w maju

Informacja !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że żywność za miesiąc kwiecień i maj, będzie wydawana 05.05.2020 r. wg. harmonogramu:

Osoby z nazwiskiem na literę A do I (włącznie) – 800 – 1030

Osoby z nazwiskiem na literę J do N (włącznie) – 1030 – 1300

Osoby z nazwiskiem na literę O do Sz (włącznie) – 1400 – 1630        

Osoby z nazwiskiem na literę T do Z – 1630 – 1900         

W związku z obecną sytuacją prosimy o zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa (maski, rękawiczki, odstępy), oraz wyznaczonych godzin według harmonogramu.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dot. wydawania żywności w maju została wyłączona

Informacja dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, na stronie tematycznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, zostały zmieszczone 2 bazy danych:

–     Baza dotycząca obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.

–     Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego czy prawnego) dla osób doświadczających przemocy, świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji np. telefonicznie czy mailowo.

Zainteresowani klienci mogą korzystać z podanych tam informacji.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dla osób doświadczających przemocy w rodzinie została wyłączona

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

OGŁOSZENIE

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzam do odwołania ograniczenia
w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem:

 1. Ośrodek ogranicza przyjmowanie osób zainteresowanych (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
 2. Kontakt klientów z pracownikami Ośrodka następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Ośrodka. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem (opsrudnik.pl/bip) w zakładce Dane Teleadresowe lub na stronie Ośrodka opsrudnik.pl.
 3. Pracownicy Socjalni pracują w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, a weryfikacja potrzeb osób zainteresowanych odbywa się zdalnie tj. telefonicznie lub mailowo.
 4. Sprawy można załatwić w następujący sposób:
  Elektronicznie:
 5. Za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl
 6. Poprzez ePUAP – opsrudniknadsanem/skrytkaESP
 7. (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego lub e-dowodu (dowodu osobistego z warstwą elektroniczną))
 8. Za pośrednictwem bankowości elektronicznej (tylko świadczenie wychowawcze tj. 500+)

Tradycyjnie:

 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku nadania listu poleconego, za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę nadania, zaś w przypadku wysłania wniosku listem ekonomicznym, datą przyjęcia wniosku w Ośrodku jest data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 • Bieżące informacje dla mieszkańców, dotyczące aktualnej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem zamieszczane będą na stronie opsrudnik.pl.

Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku na temat koronawirusa 15 841 20 10, od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30 – 15.05, a poza godzinami urzędowania z numerem alarmowym 695 477 970.  Całodobowa infolinia NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem została wyłączona

Informacja o aplikacji mobilnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa. 

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja o aplikacji mobilnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie została wyłączona

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje o możliwości przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacja związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Potrzeby dzieci w tym okresie mogą być zaspokojone poprzez przyznanie rodzinie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Komunikat

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID–19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz  w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa bliskich oraz pracowników naszych i banku uprzejmie prosimy o założenie rachunków bankowych, na które będą przekazywane świadczenia pieniężne.

Podpisane oświadczenia z podanym numerem konta można przesłać pocztą na adres Ośrodka lub przekazać telefonicznie pracownikowi socjalnemu
w godzinach pracy Ośrodka.

Prosimy o wyrozumiałość

Dziękujemy

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona