Warsztaty Ekonomiczne oraz Pomoc Żywnościowa – Lipiec 2020

Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2019 POPŻ, finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się warsztaty ekonimoczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej.

Warsztaty odbędą się 13.07.2020 r. o godz. 10.00
w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem (budynek kina „Rusałka”) ul. Grunwaldzka 17. 

Natomiast dystrybucja żywności odbędzie się w siedzibie ośrodka w godzinach 12.00 – 20.00.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Warsztaty Ekonomiczne oraz Pomoc Żywnościowa – Lipiec 2020 została wyłączona

Informacja dot. nowego okresu zasiłkowego 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:
Świadczeń rodzinnych
(zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku; specjalny zasiłek opiekuńczy)

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

Świadczenia Dobry start 300+
na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są:

  • od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną
  • od 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej.

Jednocześnie przypominamy, iż aktualne pozostają wnioski dotyczące Świadczenia wychowawczego 500+. Świadczenie 500+ zostało przyznane do 31 maja 2021 r., a więc nie ma konieczności składania nowych wniosków.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dot. nowego okresu zasiłkowego 2020/2021 została wyłączona

Informacja o koloniach letnich dla dzieci rolników

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje o możliwości uczestnictwa w koloniach letnich przez dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja o koloniach letnich dla dzieci rolników została wyłączona

KOLONIA 2020

Informacja na temat kolonii letniej dla dzieci

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, kolonie w tym roku będą się mogły odbyć przy zachowaniu zwiększonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego.

W związku z powyższym dla osób zainteresowanych wysłaniem dzieci na kolonię przedstawiamy ofertę letniego wypoczynku nad morzem w miejscowości Rzucewo w terminie
od 23 lipca 2020 roku do 1 sierpnia 2020 roku.
Koszt kolonii wynosi 919 zł. Organizatorem kolonii jest firma LUTUR z Lublina.

Zapisy na kolonię przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.

Na Ulotce powyżej widnieje nieaktualna data kolonii, obowiązująca data znajduje się na początku niniejszej informacji.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania KOLONIA 2020 została wyłączona

Informacja dot. wydawania żywności w czerwcu 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że żywność za miesiąc czerwiec będzie wydawana 16 czerwca 2020 roku wg. harmonogramu:

Osoby z nazwiskiem na literę A do I (włącznie) – 8:00 – 10:30

Osoby z nazwiskiem na literę J do N (włącznie) – 10:30 – 13:00

Osoby z nazwiskiem na literę O do Sz (włącznie) – 14:00 – 16:30

Osoby z nazwiskiem na literę T do Z – 16:30 – 19:00

W związku z obecną sytuacją prosimy o zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa (maski, rękawiczki, odstępy) oraz wyznaczonych godzin według harmonogramu. Prosimy również o zabranie ze sobą kartonów, do których pakowana będzie żywność.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dot. wydawania żywności w czerwcu 2020 została wyłączona

Warsztaty ekonomiczne!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem zaprasza osoby korzystające z żywności z Banku Żywności do wzięcia udziału
w bezpłatnych warsztatach ekonomicznego gospodarowania budżetem domowym, które odbędą się dnia 5 czerwca 2020 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem (budynek kina „Rusałka”)
ul. Grunwaldzka 17. Godzina rozpoczęcia warsztatów – 10:00

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Warsztaty ekonomiczne! została wyłączona

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie niżańskim udzielana za pomocą środków porozumiewania się na odległość – do odwołania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że porady prawne i obywatelskie we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez Powiat Niżański będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania sięna odległość (telefonicznie, za pośrednictwem e-mail) – do odwołania. 

WAŻNE!!!

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. (przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0) obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku(przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się).

Jednocześnie z uwagi na konieczność udokumentowania uprawnienia do otrzymania świadczenia stosowne oświadczenia odbierane będą formie ustnej i odnotowywane jako notatka służbowa podczas telefonicznego umawiania wizyty (numer telefonu 833 – 450 – 012), a jeżeli jest ona ustalana za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail npp@powiatnizanski.pl)– poprzez dołączenie przez klienta stosownego wniosku (zamieszczony poniżej).

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie niżańskim udzielana za pomocą środków porozumiewania się na odległość – do odwołania została wyłączona

OGŁOSZENIE Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzam od dnia 25 maja 2020 do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem:

Sprawy można załatwić w następujący sposób:

  1. OSOBIŚCIE Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na stanowisko obsługi.

2. TELEFONICZNIE

15 8762 – 795

15 8766 – 238

POPRZEZ E-MAIL

ops@opsrudnik.pl

3. ELEKTRONICZNIE:

Za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl

Poprzez ePUAP – opsrudniknadsanem/skrytkaESP

(wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego lub e-dowodu (dowodu osobistego z warstwą elektroniczną))

Za pośrednictwem bankowości elektronicznej (tylko świadczenie wychowawcze tj. 500+)

4. TRADYCYJNIE

Za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku nadania listu poleconego, za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę nadania, zaś w przypadku wysłania wniosku listem ekonomicznym, datą przyjęcia wniosku w Ośrodku jest data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej. W skrzynce podawczej umieszczonej przy budynku Ośrodka Pomocy

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem została wyłączona

Ważne informacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem prezentuje poniżej istotne informacje dla
osób doświadczających przemocy w rodzinie

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Ważne informacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie została wyłączona

Informacja dot. wydawania żywności w maju

Informacja !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że żywność za miesiąc kwiecień i maj, będzie wydawana 05.05.2020 r. wg. harmonogramu:

Osoby z nazwiskiem na literę A do I (włącznie) – 800 – 1030

Osoby z nazwiskiem na literę J do N (włącznie) – 1030 – 1300

Osoby z nazwiskiem na literę O do Sz (włącznie) – 1400 – 1630        

Osoby z nazwiskiem na literę T do Z – 1630 – 1900         

W związku z obecną sytuacją prosimy o zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa (maski, rękawiczki, odstępy), oraz wyznaczonych godzin według harmonogramu.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dot. wydawania żywności w maju została wyłączona