Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zarządza
iż:

W związku z wprowadzonym zakazem przemieszczania
się oraz zakazem zgromadzeń bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem jest wyłączona.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje wyłącznie:

  • z wykorzystaniem środków porozumiewania się
    na odległość, w tym w szczególności poprzez :

– platformę ePUAP, – opsrudniknadsanem/skrytkaESP

– pocztę elektroniczną ( ops@opsrudnik.pl ),

–  telefon  15 876 27 95,

– pocztę tradycyjną  ( ul. Kilińskiego 19 )W przypadku nadania listu poleconego, za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę nadania, zaś w przypadku wysłania wniosku listem ekonomicznym, datą przyjęcia wniosku w Ośrodku jest data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zarządzenie obowiązuje od 25 marca 2020 r. – 11 kwietnia 2020 r.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej została wyłączona

Nieodpłatna Pomoc Prawna / Nieodpłatna Pomoc Obywatelska

W okresie od dnia 13 marca do dnia 31 marca 2020 r. dyżury w ramach punktów NPP/NPO będą prowadzone wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Nieodpłatna Pomoc Prawna / Nieodpłatna Pomoc Obywatelska została wyłączona

Infolinia dla osób potrzebujących

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem uruchomił infolinię, gdzie osoby potrzebujące (pozostające w kwarantannie) mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje oraz zgłosić potrzeby w zakresie dostarczania posiłku, żywności, lekarstw, uzyskania pomocy psychologicznej.

Infolinia OPS: tel. 782 112 659

(czynna w godzinach, 7:30- 19:00 w dni robocze)

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Infolinia dla osób potrzebujących została wyłączona

Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

Wsparcie w postaci interwencji kryzysowej oraz poradnictwa psychologicznego

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wsparcie w postaci interwencji kryzysowej oraz poradnictwa psychologicznego można uzyskać pod numerem telefonu:

  • Psycholog p. Dorota Rabińska od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:, tel. 15 841 27 73
  • Psycholog p. Krystyna Goździewska, tel. 796 082 875
  • Całodobowo Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, tel. 607 302 198.

Szanowni Państwo,

W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie do minimum liczby wizyt w naszych jednostkach. Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzeniania się tej groźnej dla zdrowia infekcji, zalecamy odwiedzanie urzędu tylko w wyjątkowych sytuacjach w pojedynkę, bez osób towarzyszących, jeśli oczywiście nie są one niezbędne do załatwienia określonej sprawy. Prosimy tym samym o rozważenie przesunięcia wizyty w urzędzie na termin, w którym taka wizyta będzie  bezpieczna dla zdrowia. Jednocześnie zachęcamy do załatwiania spraw w formie elektronicznej poprzez system ePuap (wszystkie sprawy)oraz  SOW (w przypadku spraw związanych z dystrybucją środków PFRON). Wszelkiego rodzaju informacje uzyskacie Państwo również telefonicznie pod numerem 15 84 16 368.

Będziemy wdzięczni za zastosowanie się do powyższej rekomendacji, gdyż takie odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić zdrowie Państwa i obsługujących pracowników.

Równocześnie proszę o zapoznanie się i przestrzeganie zasad zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia na temat podstawowych środków ochrony przeciwko koronawirusowi : https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku została wyłączona

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nisku informuje !

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nisku informuje, że osoby potencjalnie narażone w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa SARS-CoV-2 proszone są o kontakt wyłącznie telefoniczny z numerem 15 841 20 10, od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30 – 15.05, a poza godzinami urzędowania z numerem alarmowym 695 477 970 Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nisku celem objęcia nadzorem epidemiologicznym.
Informujemy również, że wszystkie sprawy można załatwić drogą elektroniczną: psse.nisko@pis.gov.pl


Całodobowa infolinia NFZ w sprawie Koronawirusa 800 190 590.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nisku informuje ! została wyłączona

Komunikat do Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

W związku z wystąpieniem koronawirusa na terenie powiatu niżańskiego, proszę klientów, aby sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej załatwiać:

  • drogą telefoniczną: 15 8762 795
  • mailową: ops@opsrudnik.pl
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuap
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat do Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem została wyłączona

Komunikat – pomoc prawna

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracam się z prośbą o czasowe ograniczenie osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Niżańskiego. W okresie od dnia 13 marca do dnia 31 marca 2020 r. dyżury w ramach punktów NPP/NPO będą prowadzone wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość (porady telefoniczne) lub umówienia wizyty w terminie późniejszym – powcześniejszym zgłoszeniu pod numerem telefonu 833 – 450 – 012 lub na e-mail npp@powiat-nisko.pl

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wniosek – załącznik

Oświadczenie – załącznik

Klauzula – załącznik

Wszelkie bieżące informacje na temat funkcjonowania porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Niżańskiego będą zamieszczane na stroniewww.powiatnizanski.plw zakładce „Pomoc prawna”.

Starosta Niżański

Robert Bednarz

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat – pomoc prawna została wyłączona

Odwołanie spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego

W związku z panującym w Polsce, w tym również na terenie gminy Rudnik nad Sanem zagrożeniem epidemiologicznym, związanym z występowaniem koronawirusa (COVID-19) Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, iż zaplanowane na 18 marca 2020 roku spotkanie zespołu NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Odwołanie spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

INFORMACJA !!!

W związku z panującym w Polsce, w tym również na terenie gminy Rudnik nad Sanem zagrożeniem epidemiologicznym, związanym z występowaniem koronawirusa, zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób załatwiających sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem oraz jednostkach organizacyjnych Gminy (Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) o ograniczenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw.

Celem zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się groźnego dla zdrowia i życia wirusa oraz szerzenia infekcji i ewentualnych zachorowań, zalecamy załatwianie spraw w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych pojedynczych osób, bez osób towarzyszących, z wyłączeniem przypadków, w których obecność innych osób jest konieczna do załatwienia określonej sprawy.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do powyższej prośby. Nasze wspólne, odpowiedzialne zachowania pomogą chronić nas wszystkich przed wirusem.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania INFORMACJA !!! została wyłączona

Warsztaty Ekonomiczne oraz Pomoc Żywnościowa – Marzec 2020

Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2019 POPŻ, finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się warsztaty niemarnowania żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej.

Warsztaty odbędą się w siedzibie tutejszego ośrodka 10.03.2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej, natomiast dystrybucja żywności odbędzie się po warsztatach.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Warsztaty Ekonomiczne oraz Pomoc Żywnościowa – Marzec 2020 została wyłączona