Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 19 marca 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Warsztaty ekonomiczne oraz dystrybucja żywności – Marzec 2019

Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej.

Warsztaty odbędą się w siedzibie tutejszego Ośrodka 11.03.2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej, natomiast dystrybucja żywności odbędzie się po warsztatach.

Bank_zywnosci_paczka_marzec_2019 (1)

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Warsztaty ekonomiczne oraz dystrybucja żywności – Marzec 2019 została wyłączona

Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr OrA.00.50.14.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 22.02.2019r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rudniku nad Sanem.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 22.02.2019r.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Pomoc Żywnościowa – Luty 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 20-21 luty 2019 r. w godzinach 8-15 w siedzibie Ośrodka (wejście od strony Klubu Seniora) odbędzie się wydawanie żywności dla osób i rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Bank_zywnosci_paczka_luty_2019

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pomoc Żywnościowa – Luty 2019 została wyłączona

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona

Informacja o odwołaniu z pełnienia funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr OrA.0050.107.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 31.12.2018r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudniku nad Sanem na wniosek członka.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 31.12.2018r.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja o odwołaniu z pełnienia funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie została wyłączona

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019

Harmonogram działania punktów w 2019 roku
Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019 została wyłączona

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – KSIĘGOWY

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w wymiarze 1 etatu z dnia 20.12.2018r.

informacja o wyniku naboru

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – KSIĘGOWY została wyłączona

Pomoc Żywnościowa – Grudzień i Styczeń

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 12-13 grudzień 2018 r. w godzinach 8-15 w siedzibie Ośrodka (wejście od strony Klubu Seniora) odbędzie się wydawanie żywności dla osób i rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Bank_zywnosci_paczka_grudzien_2018
Bank_zywnosci_paczka_styczen_2019

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pomoc Żywnościowa – Grudzień i Styczeń została wyłączona

Nabór na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborzeKierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w wymiarze 1 etat. Treść ogłoszenia dostępna w zakładce BIP – praca.

Sprostowanie do ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze
kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych
Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
Oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Nabór na stanowisko urzędnicze została wyłączona