POPŻ 2014-2020 – Podprogram 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych […]

Kampania społeczna „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż obecnie realizowana jest ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa oraz uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie […]

APEL o ograniczenie spraw załatwianych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.

W związku ze wzrostem liczby osób zakażonych korona wirusem na terenie naszej gminy wprowadzamy ograniczenie bezpośredniej obsługi Mieszkańców w Ośrodku Pomocy Społecznej. Kierują nami względy bezpieczeństwa i odpowiedzialności, o którą do Państwa nieustannie apelujemy. Zachęcamy do wrzucania pism do skrzynki przed budynkiem i załatwiania spraw telefonicznie pod nr. Tel: 15 8762 795 i e-mailowo: ops@opsrudnik.pl.

Internetowy Moduł Rejestracji – Nieodpłatnej Porady Prawnej

INSTRUKCJA WŁĄCZENIA OPCJI „CZYNNE ZAPISY ON-LINE”  W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM NPP-NPO Aktualizacja opcji CZYNNE ZAPISY ON-LINE w systemie możliwa jest jedynie z poziomu konta koordynatora powiatowego (KRD-P). W tym celu należy: Zalogować się na konto koordynatora danego powiatu i przejść kolejno przez zakładki:  Rejestry à Powiaty  à dany powiat; W formatce „Dane kontaktowe do rejestracji wizyt” […]

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY WSPIERAJACEJ Jedną z form pomocy rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo – wychowawcze są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają rodzinie przezwyciężyć problemy. KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po […]

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

Wstęp deklaracji Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.opsrudnik.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dotyczy strony www.opsrudnik.pl Data publikacji i aktualizacji:  Data publikacji strony internetowej: 2013-02-22 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18 Status pod […]

Przewiń do góry
Skip to content