Informacja o odwołaniu z pełnienia funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr OrA.0050.107.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 31.12.2018r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudniku nad Sanem na wniosek członka.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 31.12.2018r.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja o odwołaniu z pełnienia funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie została wyłączona

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019

Harmonogram działania punktów w 2019 roku
Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019 została wyłączona

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – KSIĘGOWY

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w wymiarze 1 etatu z dnia 20.12.2018r.

informacja o wyniku naboru

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – KSIĘGOWY została wyłączona

Pomoc Żywnościowa – Grudzień i Styczeń

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 12-13 grudzień 2018 r. w godzinach 8-15 w siedzibie Ośrodka (wejście od strony Klubu Seniora) odbędzie się wydawanie żywności dla osób i rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Bank_zywnosci_paczka_grudzien_2018
Bank_zywnosci_paczka_styczen_2019

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pomoc Żywnościowa – Grudzień i Styczeń została wyłączona

Nabór na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborzeKierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w wymiarze 1 etat. Treść ogłoszenia dostępna w zakładce BIP – praca.

Sprostowanie do ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze
kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych
Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
Oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Nabór na stanowisko urzędnicze została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 11 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Powołanie na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie – kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Nisku

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zarządzeniem Nr OrA. 0050.92.2018 z dnia 25 października 2018r. w sprawie powołania na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Nisku powołuje do składu ww. zespołu Panią Magdalenę Błońską-Drabik i Pana Przemysława Rząsę – kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Nisku.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Powołanie na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie – kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Nisku została wyłączona

Zmiana terminu odbioru żywności

Z przyczyn niezależnych od nas termin wydawania żywności uległ zmianie.
Wydawanie żywności odbędzie się 15.11.2018 r. oraz 16.11.2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.
Za utrudnienia Serdecznie przepraszamy.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmiana terminu odbioru żywności została wyłączona

WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA MARNOWANIA ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA

Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej.

Warsztaty odbędą się w siedzibie tutejszego Ośrodka 19.11.2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej.

Opublikowano POPŻ 2014-2020 | Możliwość komentowania WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA MARNOWANIA ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA została wyłączona

Pomoc Żywnościowa – Listopad

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 14-15 listopad 2018 r. w godzinach 8-15 w siedzibie Ośrodka (wejście od strony Klubu Seniora) odbędzie się wydawanie żywności dla osób i rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Bank_zywnosci_paczka_listopad_2018

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pomoc Żywnościowa – Listopad została wyłączona