Ustawa „Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Więcej informacji w zakładce – Ustawa Za życiem
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Ustawa „Za życiem” została wyłączona

Ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w nocy z 8 na 9 lutego w województwie Podkarpackim zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Koordynatorem gminnego zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem został wyznaczony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Władysława Binkowska. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o przekazywanie informacji dotyczących bezdomnych na terenie naszej gminy pod numerem telefonu 15 8762 795.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych została wyłączona

Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 25 stycznia 2017 r. na członka Zespołu Interdyscyplinarnego został powołany Pan Krzysztof Ludian – dzielnicowy Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem. W pracach Zespołu Interdyscyplinarnego zastąpi on Pana Mirosława Skrzypka.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 20 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Kampania społeczna „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kampanią społeczną przygotowaną przez Rzecznika Praw Pacjenta – „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”. Kampania skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami i wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Więcej informacji na stronie internetowej – http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Kampania społeczna „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 23 września 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Stypendia szkolne

Informujemy, iż w zakładce Stypendia szkolne dodane zostały druki na stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2016/2017. Wypełnione wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Stypendia szkolne została wyłączona

Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 22 czerwca 2016 r. na członka Zespołu Interdyscyplinarnego została powołana Pani Małgorzata Sztaba-Cholewa – prezes stowarzyszenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny


Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Zapraszamy do współpracy podmioty niezależnie od profilu prowadzonej działalności, czy wielkości. Warunkiem udziału w projekcie jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Włączając się do programu zyskują Państwo:
• rozpoznawalność i przyjazny wizerunek
• pozyskanie grupy lojalnych klientów
• możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
• możliwość kreowania atrakcyjnego wizerunku społecznego jako firmy przyjaznej rodzinom
Procedura przystąpienia do Programu:
• należy wypełnić formularz zgłoszeniowy przystąpienia do programu formularz

• określić, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Pastwa firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym
• po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Państwem szczegółowe warunki współpracy
• Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z Państwa firmą umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym
Więcej szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr tel. 17 867 13 67 lub 17 867 13 15, e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny została wyłączona

Świadczenia 500+

Informujemy, iż w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. Wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest z odpowiednim wyrównaniem.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Świadczenia 500+ została wyłączona