Nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informujemy, że zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem z 10 kwietnia 2017 r. został powołany nowy skład Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Obecnie w skład Zespołu wchodzą:
Pani Maria Lachowicz – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, Przewodnicząca Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Pani Renata Burda – pedagog szkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem;
Pani Jolanta Gołąbek – członek Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Pani Małgorzata Gołębiewska – specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem;
Pan Krzysztof Ludian – dzielnicowy Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem;
Pani Ewa Maziarz – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem;
Pani Alicja Olko – położna środowiskowa w Rudniku nad Sanem;
Pani Krystyna Pigoń-Kubik – pedagog szkolny przy Publicznym Gimnazjum w Rudniku nad Sanem;
Pani Bernarda Podstawek-Przybysz – pedagog szkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem;
Pani Beata Pucko – specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem;
Pani Grażyna Sowa – pielęgniarka środowiskowa w Rudniku nad Sanem;
Pan Piotr Wrona – dzielnicowy Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem;

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.