Kontakt
Ośrodek Pomocy Społecznej
37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Kilińskiego 19

NIP 865-10-17-253

REGON: 005660468

tel. 015 8762 795
fax 015 8766 238

Nr rachunku bankowego:
Nadsański Bank Spółdzielczy

69 9430 1032 4003 4380 2000 0001

e-mail:ops@opsrudnik.pl

sekretariat@opsrudnik.pl