Kampania społeczna „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż obecnie realizowana jest ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa oraz uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach kampanii przygotowane zostały, między innymi, krótkie formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych, uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii.

Linki do filmów podajemy poniżej:

– link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III https://we.tl/t-ayw24XRPkz

– link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII https://we.tl/t-ysmBYzXCRo

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.