Internetowy Moduł Rejestracji – Nieodpłatnej Porady Prawnej

INSTRUKCJA WŁĄCZENIA OPCJI „CZYNNE ZAPISY ON-LINE”

 W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM NPP-NPO

Aktualizacja opcji CZYNNE ZAPISY ON-LINE w systemie możliwa jest jedynie z poziomu konta koordynatora powiatowego (KRD-P). W tym celu należy:

  1. Zalogować się na konto koordynatora danego powiatu i przejść kolejno przez zakładki:  Rejestry à Powiaty  à dany powiat;
  2. W formatce „Dane kontaktowe do rejestracji wizyt” należy zaznaczyć opcję CZYNNE ZAPISY ON-LINE i dokonać wyboru odpowiedniego trybu: Tryb zwykły lub Tryb z art. 28a ustawy:
  3. Wybór Trybu zwykłego oznacza stacjonarne działanie punktów w całym powiecie, z uwzględnieniem szczególnych form świadczenia porad, tj. opcje „PORADA NA ODLEGŁOŚĆ” i „PORADA POZA PUNKTEM”, przeznaczonych odpowiednio dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,
  4. Tryb z art. 28austawy oznacza zdalne działanie punktów w całym powiecie. W tym przypadku porady będą udzielone przez telefon lub Internet.

W obu przypadkach z chwilą wyboru daty wizyty przez osobę uprawnioną i uzupełnienia niezbędnych danych (inicjałów lub numeru wizyty, numeru telefonu i fakultatywnie adresu e-mail) wizyta zostanie zapisana w systemie. Wówczas od strony systemu NPP-NPO:

  1. Wizyta będzie widoczna w kalendarzu wizyt z konta KRD-P;
  2. W przypadku podania adresu e-mail w zgłoszeniu osoba uprawniona otrzyma powiadomienie z potwierdzeniem terminu umówionej wizyty;
  3. Umówiona wizyta będzie widoczna wraz z inicjałami lub numerem sprawy, a także z numerem telefonu osoby uprawnionej na module Wykonawcy w oknie Dzisiejsze wizyty w dniu umówionej wizyty.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.