Informacje ogólne

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, ma podpisaną umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobie, która spełnia jednocześnie wszystkie trzy powyższe warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym.

Wysokości limitu wynosi 900 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,1250 kWh dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób, 1500 kWh dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej pięciu osób.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 roku, wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku wynosi -11,29 zł miesięcznie dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną, – 15,68 zł dla gospodarstwa 2 do 4 osób, – 18,81 zł dla gospodarstwa co najmniej pięcioosobowego.

Dodatek energetyczny jest przyznawany przez Burmistrza Gminy i Miasta w drodze decyzji administracyjnej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.